Tag : Armenian fortresses

Armenian fortresses of Greater Armenia, Nakhichevan, Eastern Armenia, Artsakh and Giligia (Kilikia).