Tag : 1914

1914 in Greater Armenia, Constantinople, Giligia, Nakhichevan, Eastern Armenia, Artsakh, Baku, Tiflis and the Ottoman Empire.