Tag : 1952

1952 in Greater Armenia, Bolis, Giligia, Nakhichevan, Eastern Armenia, Artsakh, Baku, Tiflis and diaspora.